24/11/10

Concurso de investigación (para 5º e 6º nivel)

1ª FASE DO CONCURSO:

O cadro que tes ante ti está considerado como a “MAGNUS OPUS” dun dos pintores máis importantes de todos os tempos.
Averigua:
Nome e apelidos do autor.
Data de nacemento.
Lugar onde naceu.
Nome da “Magnus Opus”.
¿Cal é a traducción exacta de Magnus Opus?
¿Cal é o nome do pobo que se ve no cadro?

Tamén en marzo, pero case que 200 anos antes, nacía outra figura de relevancia mundial no mundo das artes.
Descubre o seu nome:


Para descubrir o nome, e así poder pasar á segunda parte do concurso, deberás resolver as seguintes definicións:

1ª consoante do título dun dos cadros máis famosos do autor, pintado en 1888

1ª vocal da traducción de “Magnus Opus”:

Última consoante do apelido do pintor:

1ª vocal do pobo que aparece no cadro:

Unha das consoantes que se repiten no título do cadro, traducido ao holandés:

Unha das consoantes que se repiten no título do cadro, traducido ao holandés:1ª consoante do pobo que aparece no cadro:Segunda letra da traducción de “Magnus opus”:

Última vocal do título do cadro, en holandés:

Letra que está exactamente no medio do nome do pintor:

Última consoante do apelido do pintor:

Tes que dar a resposta a estas preguntas aquí no blog, pinchando en "Comentarios" e poñendo o teu nome e apelidos.
Puntuación:
Respostas correctas antes do 31 Nov.: 5 puntos
Respostas correctas despois do 1 Dec.: 3 puntos